Värne Allians VISION

Syföreningen

 

Syföreningen samlas en gång var fjortonde dag i olika hem och består av damer i åldrarna 50 till 90 år. Värdinnan inleder med att läsa något ur bibeln och därefter ber vi för och med varandra. Sedan tar vi fram våra handarbeten och syr och har en fin gemenskap.

Värdinnan bjuder på gott fika, och mötet avslutas med "Fader Vår".

Våra alster säljs på missionsauktionen på hösten och behållningen går till församlingens missionsarbete.