Värne Allians VISION

MISSION

Värne Alliansförsamling stöttar flera missionsprojekt i Sverige och andra delar av världen.
Du kan läsa mer i länkarna till höger