Värne Allians VISION

Kören "för tillfället vilande"

Vår kör är en kör för blandade åldrar. Alla som fyllt 13 år får vara med, och uppåt finns det ingen åldersgräns.

Kören övar ungefär en gång i månaden, och sjunger upp lite då och då, både i kyrkan och i andra sammanhang. Det kristna budskapet förmedlas genom sången och musiken.

En höjdpunkt är när det anordnas julkonsert. Kyrkan fylls då flera gånger och tillsammans får vi njuta av stämningsfull sång och musik.

Välkommen med!