Värne Allians VISION

Dagledigträff

 

Torsdagar jämna veckor klockan 11:00 samlas daglediga i alla åldrar för en stund av gemenskap.

Programmet planeras efter önskemål från deltagarna.