Värne Allians VISION

Ny Alpha-kurs startar efter behov


Finns Gud? Vem var Jesus & varför var Jesus tvungen att dö? Finns det ett liv efter döden? 

* Alpha är en grundkurs i kristen tro - 10 kvällar ses vi för att äta tillsammans, lyssna på ett föredrag och för att  diskutera tro. Välkommen med! Intresserad? Skicka ett mail till info@varneallianskyrka.se