Värne Allians VISION

Kontakt

Besöksadress:
Värne Alliansförsamling
Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
 

Postadress:
Värne Alliansförsamling
c/o Åke Isacson
Värneslätt 3
575 94 Eksjö
 

Hemsida och e-postadress:
http://www.varneallianskyrka.se
info@varneallianskyrka.se
 

Plusgiro:
32 97 31-4

Bankkonto:
7242-11-61959
Swishkonto
församlingskonto
nr: 123 311 70 66
Byggkonto
nr: 123 427 72 08
 

Organisationsnummer:
827000-2762

Ordförande:
Åke Isacson
Värneslätt 3
575 94 Eksjö
ordf@varneallianskyrka.se
0381-910 23
070-535 35 21

Kassör:
Jan Mosskull
Norrby Gård 1
575 94 Eksjö
kassor@varneallianskyrka.se
0381-910 69
070-559 10 69

UV-scout:
Sofia Svennberg
uv@varneallianskyrka.se
0730208770

Tonår:
Hanna Alvelund
tonar@varneallianskyrka.se
0723063411

Söndagsskolan:
Sofie Hugosson

sondagskolan@varneallianskyrka.se

0730917719