Värne Allians VISION

Klicka på programbladet för att läsa vad som händer framöver

Februari

. 9
Tis     26e          18.00                  UV
Tor     28e          18.00                  Hemgrupp
Fre     1a             19.00                  Tonår
Sön 3e              10.00                   Missionsgudstjänst i Storegårdskyrkan Sopplunch                                                                             
                                                         ”Hallongrottorna”
 MARS
v.10 4-10/3
tis 18.00 UV
tor 10.00
Dagledigsamling ”Vem är den nye pastorn”
tor 19.00 Bön & lovsång
sön 10.00 Gudstjänst och Söndagsskola
Predikan: Daniel Berner Ledning: David Hugosson
Sång: Sofie Hugosson Mingelfika

v.11 11-17/3
tis 18.00 UV
tor 11.00 Hemgrupp Seniorer
19.00 Hemgrupp
fre 19.00 Tonår
sön 10.00 Gudstjänst ”Söndagsskla för alla”
Predikan: Söndagsskolans lärare Ledning: Söndagssklans lärare
Sång: Söndagsskolan Fika ”Drömmarna”

v.12 18-24/3
tis 18.00 UV
tor 18.00 Styrelsemöte
fre 19.00 Tonår
sön 18.00 Gudstjänst och Söndagsskola
Predikan: Daniel Berner Ledning: Marie Isaksson
Sång: Katharina Palmgren Mingelfika

v.13 25-31/3
tor 11.00 Hemgrupp Seniorer 19.00
Hemgrupp lör 10.00 Bönedag (se lista)
sön 10.00 Gudstjänst och Söndagsskola
Nattvard och insamling till församlingen
Predikan: Daniel Berner Ledning: Alvelund
Sång: Judith Engqvist, Sofia Svennberg Fika ”Bondkakorna”

April
v.14 1-7/4
tis 18.00 Uv
tor 11.00 Dagledigsamling
”Kafferepets historia”
Diakon Margaretha och kantor Catrine med
dragspel fr. Bäckseda tala och sjunger.
Sju sorters kakor serveras till kaffet!

19.00 Bön och Lovsång, undervisning av Daniel
fre 19.00 Tonår
sön 10.00 Gudstjänst och Söndagskola
Besök av kören Reyoice
Fika ”Kringlorna”

v.15 8-14/4
tis 18.00 UV
tor 11.00 Hemgrupp Seniorer
19.00 Hemgrupp
fre 19.00 Tonår.
Sön 10.00 Gudstjänst och Söndagsskola
Predikan: Eskil Albertsson
Ledning:
Sång: Sångarna
Mingelfika

v.16 15-21/4 Påskveckan (tonår på skidresa)
tis 18.00 UV
tor 19.00 Getsemanesund med nattvard
Daniel Berner och Sång av David Åverling

Fre 10.00 LångfredagsGudstjänst
Predikan: Daniel Berner
Ledning: Rebecca Berner

Sön 10.00 FamiljeGudstjänst för STORA och små!
Predikan: Rebecca och Daniel Berner
Ledning: Rebecca och Daniel Berner
Sång: Söndagsskolan och dess lärare
Fika ”Hallongrottorna”
 
v.17 22-28/4
tis 18.00 UV
tor 11.00 Hemgrupp Seniorerna

19.00 Hemgrupp j
fre 19.00 Tonår
lör 10.00 Bönedag ( se lista)
Sön 10.00 Gudstjänst och Söndagsskola
EKSJÖ GOSPEL
Ledning: Jan och Åsa Mosskull
Fika ”Drömmarna” ̈

Maj
v.18 29/4-5/5
tis Valborgsmässofirande
Fika ”Bondkakorna”
tors 11.00 Dagledigsamling

Promenad från Allianskyrkan över ån . .
Medtag egen fikakorg

Fre 29 20.00 Tonår
Sön 10.00 Gudstjänst och Söndagsskolsfest!
Predikan: Helena Gunnarsson
Ledning: Söndagsskolans lärare
Sång: Söndagsskolan
Fika ”Kringlorna”

v.19 6-12/5
tis 18.00 UV
tor 11.00 Hemgrupp Seniorerna
19.00 Hemgrupp
fre 19.00 Tonår
Möteshelg med pastor Göran Duveskog
Lör 16.00 Undervisning
Servering ”Hallongrottorna”

18.00 Kvällsmöte
Ledning: Leif Hugosson
Sång: David Åverling
sön 10.00 Gudstjänst
Ledning: Daniel Berner
Sång: Sofie Hugosson
Fika: Pastorn bjuder på födelsedagstårta

v.20 13-19/5
tis 18.00 UV
tor 11.00 Föreläsningskväll med New Life Mission
fre 19.00 Tonår
Sön 10.00 Gudstjänst
Sång av Mikael Järlestrand
mingelfika

v.21 20-26/5
tis 18.00 UV
tor 19.00 Hemgruppsavslutning i Kyrkan
nattvard
fre 19.00 Tonår
lör 10.00 Bönedag ( se lista)
(UV-hajk lör-sön)
Sön 10.00 UV-Gudstjänst vid Mellby badplats
Uv-invigning
Medtag egen fikakorg

I KIKAREN:
Kristihimmelsfärdshelgen
SAM och SAU:s årskonferens på Gullbranna
Pingsthelgen
Lör 18.00 Kvällsmöte
Grillning
Sön 10.00 Pingstgudstjänst
Sång av Sångarna

Vecka 26 UV-läger
Vecka 33 Bödaläger, tonår
Daniel är gårdspastor på Böda midsommarhelgen