Värne Allians VISION

2015 > 01


Yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet.
Förmåner i våra demokratiskt styrda länder.

Den sjunde januari skakades Paris av ett attentat emot denna självklarhet.
Den elfte januari marscherade miljontals människor i motreaktion.
Den fjortonde januari utgavs Charlie Hebdos senaste nummer, åter fyllt av satir.

Yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet.
Förmåner i våra demokratiskt styrda länder,
Förmåner som vi och människor med oss måste fortsätta vårda.

Det är lätt att ta saker för givet.
I Sverige får vi ha vilken religion vi vill
Inget hindrar oss från att predika evangeliet
Inget utom sociala konventioner håller oss tillbaka

Idag tackar jag Gud för förmånen att leva i ett land där yttrandefrihet eftersträvas.  Jag ber idag för de systrar och bröder som lever i länder där de med fara för sitt och sina famljers liv bekänner sig till Kristus Jesus. Liksom jag ber för alla de som kämpar för en värld där vi accepterar varandra. Jag tackar också Gud för att det finns så otroligt många vackra människor som slåss med pennan istället för svärdet. Jag ber om styrka, mod och uthållighet till dem.

Idag publicerade Charlie Hebdo en satirteckning med skriften "Tecknare på Charlie Hebdo det är 25 års arbete, Terrorist, det är 25 sekunders arbete. Terrorist - ett jobb för slöa människor"

Moder Theresa sa att det som tar år att bygga upp kan någon rasera på en dag, bygg ändå. Vi måste fortsätta att göra gott och tro gott om andra människor trots att onda saker kommer fortsätta hända och kanske till och med drabba oss personligen. I Sverige liksom i Frankrike har vi länge kämpat för våra demokratiska rättigheter och vi fortsätter att kämpa för dem. På samma sätt måste vi också fortsätta att föra trons goda kamp trots motgångar och nederlag.


1Tim 6:11-15
Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen – håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, 16som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

Luk 6:27-31
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.

Guds rika välsignelse
/Johanna

Läs hela inlägget »

2015 > 01


Yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet.
Förmåner i våra demokratiskt styrda länder.

Den sjunde januari skakades Paris av ett attentat emot denna självklarhet.
Den elfte januari marscherade miljontals människor i motreaktion.
Den fjortonde januari utgavs Charlie Hebdos senaste nummer, åter fyllt av satir.

Yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet.
Förmåner i våra demokratiskt styrda länder,
Förmåner som vi och människor med oss måste fortsätta vårda.

Det är lätt att ta saker för givet.
I Sverige får vi ha vilken religion vi vill
Inget hindrar oss från att predika evangeliet
Inget utom sociala konventioner håller oss tillbaka

Idag tackar jag Gud för förmånen att leva i ett land där yttrandefrihet eftersträvas.  Jag ber idag för de systrar och bröder som lever i länder där de med fara för sitt och sina famljers liv bekänner sig till Kristus Jesus. Liksom jag ber för alla de som kämpar för en värld där vi accepterar varandra. Jag tackar också Gud för att det finns så otroligt många vackra människor som slåss med pennan istället för svärdet. Jag ber om styrka, mod och uthållighet till dem.

Idag publicerade Charlie Hebdo en satirteckning med skriften "Tecknare på Charlie Hebdo det är 25 års arbete, Terrorist, det är 25 sekunders arbete. Terrorist - ett jobb för slöa människor"

Moder Theresa sa att det som tar år att bygga upp kan någon rasera på en dag, bygg ändå. Vi måste fortsätta att göra gott och tro gott om andra människor trots att onda saker kommer fortsätta hända och kanske till och med drabba oss personligen. I Sverige liksom i Frankrike har vi länge kämpat för våra demokratiska rättigheter och vi fortsätter att kämpa för dem. På samma sätt måste vi också fortsätta att föra trons goda kamp trots motgångar och nederlag.


1Tim 6:11-15
Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen – håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, 16som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

Luk 6:27-31
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.

Guds rika välsignelse
/Johanna

Läs hela inlägget »