Värne Allians VISION

Tro & vision!

 

Vi vill att våra gudstjänster ska vara öppna och att alla ska känna sig välkomna. I gudstjänsten möter vi Gud i predikan, bön, lovsång och stillhet. Vi upplever också en gemenskap människor emellan.

 

Vi tror att Jesus är det hopp och det svar som människor söker och att bibeln är rättesnöret för våra liv. Alla människor är skapade att ha gemenskap med Gud och utan denna gemenskap får livet inte sin rätta mening.

Vår längtan och vision i församlingen är att få göra Jesus känd i Värnebygden, både i det personliga mötet mellan människor, men också genom församlingens verksamhet.

 

Församlingen vill tillsammans med andra goda krafter vara ett alternativ till den negativa påverkan som barn och ungdomar utsätts för i dagens samhälle. I vårt arbete vill vi ge dem möjlighet att få lära känna Jesus, och så småningom, då de är mogna för detta, ta ett eget beslut.

 

I missionsbefallningen (Matteus 28:18-20) gav Jesus oss uppdraget att gå ut i hela världen och berätta det glada budskapet om honom.
Församlingen vill vara en del i detta uppdrag genom att arbeta för Jesus Kristus både lokalt och globalt.