Värne Allians VISION

Dagens Andakt

 • Dagens Andakt

  2018-08-15

  Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.”
  (Matt 7:26)

  Andakt:
  De flesta vana kyrkobesökare känner till berättelsen om den vise mannen som byggde sitt hus på klippan och dåren som byggde sitt hus på sanden. Men om man frågar människor vad liknelsen egentligen går ut på, är det vanligt att de inte uppfattat den poäng som Jesus ville betona. Vad var det som skiljde den vise från dåren i praktiken? Jesu undervisning handlade ju faktiskt inte om olika byggtekniker. Poängen var att den vise mannen hörde och gjorde, medan dåren bara hörde.
  Jag läste en insändare i en tidning, där någon skrev, att om alla som går på kristna sommarkonferenser hade för avsikt att omsätta det de får där av andlig näring, i praktiken, skulle de ha fullt upp. Jag tror att insändaren har rätt, och jag vet att Gud gläder sig över varje vis kristen, som både hör och gör, om det än handlar om aldrig så lite.)

  Bön:
  Herre, jag söker efter visheten och du visar mig att den ligger inom räckhåll för var och en, som läser ditt ord, följer den helige Andes maning och handlar därefter.)